Nepřipravujte se na budoucnost.
Vytvořte si ji.

Butikový fond pro kvalifikované investory
Investujete do
projektů, které mají
budoucnost.
Jsme na jedné
lodi. Do fondu
investujeme také.
Jdeme do
toho s vámi.
Dlouhodobě.
Předáváme vám
to nejlepší, co jsme
roky budovali.

Filozofie

Jediný butikový fond
svého druhu v Česku

Jsme jediný fond v ČR, který spojuje energetiku a nemovitosti. Díky této unikátní strategii vám můžeme zaručit skutečnou diverzifikaci napříč obory, segmenty i trhy.

Energetika i nemovitosti jsou dlouhodobě stabilní a důvěryhodná aktiva sama o sobě, my však na investice dohlížíme od samého začátku.

Naše elektrárny jsme sami stavěli a staráme se o jejich provoz – nemovitosti ve fondu sledujeme dlouho předtím, než je převezmeme, a poté se staráme o jejich rozvoj a modernizaci. Jsme totiž také akcionářem fondu a budujeme dlouhodobá partnerství.

Investice v rodinném kruhu
již od roku 1995

Základ PORTIVY tvoří společnost ELDACO, kterou jsme založili v roce 1995 a se svými 14 větrnými a fotovoltaickými elektrárnami dnes tvoří energetickou divizi holdingu.

Postupem času se k energetice přidaly nemovitosti a investice do výrobních a technologických společností. Proto jsme založili skupinu PORTIVA, která dnes spravuje aktiva o objemu 3,1 miliardy Kč.

Souhrnný zisk EBITDA všech společností spadajících pod Portivu v roce 2018 dosáhl 306 milionů Kč.


Pohybujte se v těch
správných kruzích

Na setkáních investorů
vás seznámíme s těmi
správnými lidmi
Poznáte nás
a naši investiční
strategii
Získáte
pravidelný
výnos
Vstoupíte do
rodinného
kruhu PORTIVA

O fondu

Charakteristika fondu

Cílový výnos 6 %
Cílová velikost fondu 3 MLD. Kč
předpokládaná
cílová skladba
4 větrné
elektrárny
6 solárních elektráren,
vodní elektrárna
6 nemovitostí s fotovoltaickými instalacemi na střechách

S námi vždy přesně víte,
do čeho investujete

Detailní informace

Název fondu PORTIVA FONDY SICAV a.s.
Název podfondu PORTIVA FONDY, WATT & YIELD podfond
Typ fondu Fond kvalifikovaných investorů
IČO 75161494
Zakladatel PORTIVA a.s.
Obhospodařovatel
a Administrátor
AMISTA investiční společnost, a.s.
Depozitář Komerční banka a.s.
Znalec Kreston ACE
Auditor NEXIA AP a.s.
Cílový výnos 6 %
Investiční horizont 6 let
Oceňovací období kvartální
TER max 2 %
Management fee 0,95 %
Performance fee 45 % z výnosu fondu většího než 5 %
Vstupní poplatek 0–3 %
Výstupní poplatek 10 % držel-li klient akcie po dobu kratší než 2 roky,
5 % držel-li klient akcie fondu po dobu kratší než 3 roky.
Minimální investice od 1 milionu Kč

Vytvořme budoucnost společně

+420 723 832 828info@portiva.cz
www.portiva.cz


NAPIŠTE NÁM